Roman Ingarden

Roman Ingarden - Jan Galarowicz | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Jan Galarowicz
WYMIAR
6,32 MB
NAZWA PLIKU
Roman Ingarden.pdf
ISBN
2131958476428

OPIS

Roman Ingarden - jeden z głównych przedstawicieli fenomenologii klasycznej, o którym o. Józef M. Bocheński napisał: „Moim skromnym zdaniem jest to w ogóle największy polski myśliciel, jakiego kiedykolwiekśmy mieli i jeden z największych myślicieli europejskich XX wieku”.Najwybitniejszymi uczniami Ingardena są: Józef Tischner i Władysław Stróżewski. Myśliciel ten wniósł ważny wkład do ontologii i teorii poznania, aksjologii i estetyki oraz antropologii filozoficznej i etyki. Jest autorem m.in. „Sporu o istnienie świata”, „Studiów z estetyki”, „Wykładów z etyki” i „Książeczki o człowieku”.Roman Ingarden wypracował w dyskusjim. in. z Schelerem, Hartmannem i Hildebrandem własną, odmianę etyki aksjologicznej i dokonałjednego z najbardziej wnikliwych wglądów w istotę wartości moralnych, eksponując odpowiedzialność, szlachetność postępowania moralnego i motyw bezinteresownego pomnażania dobra w świecie.Książka Jana Galarowicza, autora prac o Schelerze, Hildebrandzie, Heideggerze oraz Wojtyle i Tischnerze, jest napisana z pasją i klarownie.

Roman Ingarden - O badaniach filozoficznych Edith Stein Autor Roman Ingarden Ingarden nie zgadza się z Bergsonem przede wszystkim dlatego, że ten przeczy istnieniu ,,formy", tj. istoty, jako czegoś absolutnie niezmiennego, jak twierdził Ingarden gdyby wszystko podlegało zmianom, to nic nie dałoby się ustalić.

w południowej Polsce z pewnością była dobra pogoda. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Roman Ingarden wybrał się na wycieczkę w góry.

POWIĄZANE KSIĄŻKI