Res Sacra Miser. Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

Res Sacra Miser. Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności - praca zbiorowa | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
4,28 MB
NAZWA PLIKU
Res Sacra Miser. Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.pdf
ISBN
8183983481445

OPIS

W dziejach Warszawy ma Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nieocenione zasługi. Nie tylko jako pierwsza organizacja świecka podjęło opiekę nad wykluczonymi społecznie w stolicy, ale także żywo i szybko reagowało na istotne zmiany cywilizacyjno-modernizacyjne, jakie zachodziły na terenie Warszawy od początku XIX wieku do roku 1949. Publikacja jest pierwszą, która tak obszernie naświetla fenomen długotrwałych działań społecznych, polityczno-patriotycznych, edukacyjnych, ekonomicznych na niwie pomocy ubogim.[...]Pięknie, kto na gwiazd polu śledzi Twórcy plany,Kto lud swój uszczęśliwia by władał kochany,Kto broniąc niw ojczystych dla siebie laur zbiera;Lecz najpiękniej kto skromnie bliźnim łzy ocieraNiechaj więc dłońmi sierot z niesionych gałązekUwiję wieniec wielbiąc Dobroczyńców związek.Wy starcy! Smutną nad grób pędzeni kolejąNiech zbladłe lica Wasze jeszcze orzeźwią;Niemowlęta wy ręce wznieście pod niebiosy -Zbliżą niebo ku Ziemi wasze słabe głosy.Niech im odmierzy hojnie to na szczęścia szaliCo, za łzy dziękczynienia z bliźnim pomieniali.[...]Gdy Bóg dziećmi nieszczęścia nasze zrobił plemię,Kiedy próżno krew polska wszystkie zlała ziemie:Gdy w świątyniach łzy twoje lane tyle razy -Zimne tylko posadzki przyjmowały głazy.gdy Bóg od synów Lecha jeszcze twarz odwraca,Niechaj w cnotach domowych nie ustaje praca,Zmieni się nasza kolej, którą los tak miota,Gdy się naszym nieszczęściom równać będzie cnota.Nim ten wszystkich podniesie, co nas sam ocenia,Ty dziś najnieszczęśliwszym ulżyj cierpienia.K. B....Źródło: "Dodatek do Gazety Warszawkiey", 1815.

Powstanie Warszawskie. Komuniści w kraju i w Związku Sowieckim.

Zofii Zamoyskiej z Czartoryskich.Od 1818 roku należał do nich budynek Res Sacra Miser (łac. ubogi jest świętością) przy Krakowskim Przedmieściu 62..

POWIĄZANE KSIĄŻKI