Archeologia jako prahistoria

Archeologia jako prahistoria - Andrzej Niewęgłowski | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Andrzej Niewęgłowski
WYMIAR
7,19 MB
NAZWA PLIKU
Archeologia jako prahistoria.pdf
ISBN
1668305531735

OPIS

"Praca dr hab. Andrzeja Niewęgłowskiego jest głęboko przemyślanym dziełem. Autor podjął się ważnego zadania opracowania teoretycznych podstaw archeologii jako dyscypliny naukowej, opierając się przede wszystkim na tradycjach polskiej myśli filozoficznej, socjologicznej i historiograficznej. Wychodząc od teorii społeczeństwa, poprzez rozważania na temat istoty źródeł archeologicznych, autor dochodzi do własnej koncepcji kultury archeologicznej jako przedmiotu badań prahistorycznych - zagadnienia niezwykle ważnego dla ustalenia możliwości poznawczych archeologii w odniesieniu do minionej przeszłości. Dzieło to wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie archeologicznym i winno wzbudzić dyskusję, niezwykle potrzebną w polskiej nauce. Będzie ono mogło także służyć jako podręcznik akademicki."Fragment opinii prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego

doszło do ostatecznego zakończenia procesu neolityzacji. 245 1 0 %a Archeologia i prahistoria : %b studia i szkice / %c Witold Hensel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.

Koncentrują się zatem na wczesnym okresie ... Początek eneolitu na ziemiach polskich datowany jako na 4100-3800 p.n.e. przemiany gospodarczo-społeczne tego okresu związane były z początkami eksploatacji miedzi i występowaniem pierwszych wyrobów miedzianych.

POWIĄZANE KSIĄŻKI