Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956 tom II

Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956 tom II - Robert Romuald Kufel | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Robert Romuald Kufel
WYMIAR
5,40 MB
NAZWA PLIKU
Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956 tom II.pdf
ISBN
6421247723357

OPIS

Celem wydania kilkutomowego Słownika... jest przedstawienie sylwetek księży pracujących w Kościele gorzowskim w latach 1945-1956. W gronie tego duchowieństwa znaleźli się księża autochtoni, po zakończeniu wojny przez pewien czas pozostający na Ziemiach Odzyskanych, księża diecezjalni i zakonni, którzy przyjechali wraz z wiernymi z Kresów Wschodnich lub z pozostałych regionów, np. z Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski, oraz duchowni, którzy po zakończeniu wojny otrzymali święcenia kapłańskie w Kościele gorzowskim.Każdy tom składa się z biogramów w układzie alfabetycznym oraz indeksu księży, osób i miejscowości, które odnoszą się do danego tomu. Na końcu każdegotomu umieszczono fotografie księży, których noty biograficzne weszły w skład Słownika, a które udało się odnaleźć w archiwaliach i różnego rodzaju opracowaniach.Niniejsza publikacja powstała z okazji 70. rocznicy polskiej organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym oraz wyboru Tadeusza Lityńskiego na pierwszego biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, pochodzącego z tej ziemi.

Zobacz inne Biografie i dzienniki, najtańsze i Ks. Robert Romuald Kufel.

Zobacz inne Biografie i dzienniki, najtańsze i Ks. Robert Romuald Kufel.

POWIĄZANE KSIĄŻKI