Globalizacja w teorii i praktyce

Globalizacja w teorii i praktyce - Agnieszka Rzepka | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Agnieszka Rzepka
WYMIAR
3,68 MB
NAZWA PLIKU
Globalizacja w teorii i praktyce.pdf
ISBN
6224750407207

OPIS

Współczesny świat podlega szeroko rozumianym procesom globalizacji. Dotyczy ona, chociaż nie w takim samym stopniu, wszystkich dziedzin życia i wpływa w określony sposób na kondycję gospodarczą państw, regionów, grup społecznych oraz życie każdego człowieka. Jednym z ważniejszych wydarzeń we współczesnym świecie jest postępujący proces globalizacji . Wspomaga on dynamiczny rozwój nowych technologii , niosąc za sobą zmiany na płaszczyznach ekonomicznej i społecznej . Zmiany te znajdują swoje umoc

jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 50% ceny regularnej. Globalizacja jest wielowymiarowym i wielopłaszczyznowym procesem definiowanym na wiele sposobów, który rozwijał się z różnym nasileniem od końca XIX wieku i w ostatnich dekadach XX wieku nabrał szczególnego znaczenia. Globalizacja stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla jej uczestników. „Globalizacja w teorii i praktyce" wydanie drugie 1.

Żorska: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN.

POWIĄZANE KSIĄŻKI