Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889

Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889 Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
WYMIAR
3,71 MB
NAZWA PLIKU
Dzieła wszystkie. Notatki z lat 1887-1889.pdf
ISBN
9819636800172

OPIS

Ostatni tom "Nachlassu" jawi się jako paradygmatyczny i kluczowy. Zawierając notatki Nietzschego z ostatnich dwóch lat jego świadomej, zakończonej szaleństwem twórczości, ukazuje podziemny, niezauważalny w pismach opublikowanych (opartych na zawartym w nich materiale - "Zmierzch bożyszcz", "Antychryst", "Ecce homo", "Przypadek Wagnera") rozkład, jeśli nie porażkę dzieła Nietzschego, a mianowicie uwiąd teoretycznego zamysłu napisania dzieła głównego (Wola mocy), stopniowy zanik problematyki woli mocy, ustępującej miejsca wzmożonej refleksji nad dekadencją i nihilistycznymi procesami w kulturze nowoczesnej, nad rolą sztuki i doświadczenia dionizyjskiego w kształtowaniu egzystencji ludzkiej, jak również nad egzystencjalno-kulturowym znaczeniem chrześcijaństwa; znajdziemy tu również ekscerpty z dzieł m.in. Dostojewskiego, Tołstoja, Baudelaire'a, Bourgeta, co ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia myśli samego Nietzschego, ale i pozwala uznać omawianą pozycję za źródłowy dokument epoki, gdyż myśl tę ukazuje on w całym bogactwie związków znaczeniowych konstytutywnych dla okresu modernizmu. Każdy tom "Nachlassu" to wręcz kopalnia dla badaczy i miłośników Nietzschego.

Księgarnia internetowa merlin.pl Notatki z lat 1887-1889 Dzieła wszystkie Tom 13 Friedrich Nietzsche. Officyna Notatki z lat 1887-1889 Dzieła wszystkie Tom 13 Friedrich Nietzsche.

... Zmierzch bożyszcz, Antychryst, Ecce homo, Przypadek Wagnera) rozkład, jeśli nie porażkę dzieła Nietzschego, a mianowicie uwiąd teoretycznego zamysłu napisania dzieła głównego (Wola mocy), stopniowy zanik problematyki woli mocy, ustępującej miejsca ... Zobacz koniecznie Filozofia Notatki z lat 1887-1889 Dzieła wszystkie Tom 13 w cenie 53.10 zł.

POWIĄZANE KSIĄŻKI