Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016

Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016 - Mirella Korzeniewska-Wiszniewska | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
WYMIAR
5,10 MB
NAZWA PLIKU
Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016.pdf
ISBN
9251033174647

OPIS

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi obszar Bałkanów były i są kluczowe w kształtowaniu polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej tego regionu. Różnice zdań w sprawach fundamentalnych, jakimi była np. organizacja państwa po I wojnie światowej, w Królestwie SHS (a później w Królestwie Jugosławii) przekładały się już wtedy na podziały narodowe (czego przykładem byli opowiadający się za modelem, który moglibyśmy określić mianem federacyjnego, Chorwaci i Słoweńcy oraz optujący za centralizacją Serbowie). Również po II wojnie światowej komuniści świadomi byli wagi kwestii narodowych i etnicznych. Aż do lat 60. XX w. różnice narodowe starano się wyciszyć w imię budowy jugosłowiańskiego braterstwa i jedności, gdy jednak w pełni się ujawniły, władze w miarę możliwości wykorzystywały je we własnych celach (jak np. podczas tzw. wiosny chorwackiej na początku lat 70. XX w.). Dekadę po śmierci Josipa Broza Tito – komunistycznego przywódcy, który stał na czele państwa jugosłowiańskiego od zakończenia II wojny światowej – doszło do rozpadu kraju. Do sytuacji tej doprowadziły m.in. spory wewnętrzne między przedstawicielami konstytucyjnych (tytularnych) narodów jugosłowiańskich, w których uczestniczyła też najliczniejsza mniejszości narodowa, jaką byli Albańczycy. Rozpoczęły się one w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii jeszcze pod koniec lat 60. XX w., nasiliły zaś w latach 80. XX w., doprowadzając do rozpadu kraju na początku dziewiątej dekady.Oprócz wspomnianych narodów tytularnych obszar państwa jugosłowiańskiego zamieszkiwali również przedstawiciele innych mniejszości narodowych i etnicznych, których obecność w obliczu dramatycznego rozpadu Jugosławii została nieco w cieniu wobec wojennych wydarzeń, które trwały od 1991 do 1995 r.

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi obszar Bałkanów były i są kluczowe w kształtowaniu polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej tego regionu. Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-201 już od 21,22 zł - od 21,22 zł, porównanie cen w 24 sklepach. Zobacz inne Historia i literatura Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016: wariant tytułu: The Serbs as minority in the condition of political transition in post-Yugoslav countries 1995-2016.

Przeczytaj recenzję Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze! Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016.

POWIĄZANE KSIĄŻKI