Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie (książka + CD)

Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie (książka + CD) - praca zbiorowa | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
4,26 MB
NAZWA PLIKU
Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie (książka + CD).pdf
ISBN
3292132220245

OPIS

Teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnychKsiążka przygotowana przez niemiecki Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). Dla jej autorów najważniejszy był następujący pogląd: każde dziecko, każdy młody człowiek, niezależnie od potrzeb w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i ewentualnie zapotrzebowania w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego, ma prawo do odpowiedniego kształcenia szkolnego. W publikacji przedstawiono szanse i ograniczenia diagnostyki psychiatrycznej oraz podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku uczniów z zapotrzebowaniem na wspieranie w zakresie rozwoju umysłowego, zwrócono także uwagę na korzyści płynące z wymienionych działań dla szkoły i prowadzonych zajęć lekcyjnych. Wybrane postaci zachowań zwracających uwagę przedstawiono w czytelnej formie tabeli – wraz z próbą ich wyjaśnienia i podaniem możliwości działania. Czytelnik może zapoznać się z koncepcjami „pozytywnego wspierania zachowania”, metodą TEACCH oraz terapią rozwoju/pedagogiką rozwoju (ETEP), a także skorzystać z konkretnych podpowiedzi, jak prowadzić zajęcia lekcyjne i jak organizować naukę i pobyt dziecka w szkole.

Metoda ta, stworzona w latach 60. XX wieku, znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami (autyzm, upośledzenie umysłowe, porażenie mózgowe, Publikacja jest pracą zbiorową .

„Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia" Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1998r. N.

POWIĄZANE KSIĄŻKI